• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Krajoznawcze
    KRS 0000034833

Misja

Rozwój krajoznawstwa jako podstawy do budowy tożsamości regionalnej.
Propagowanie wartości krajoznawczych terenów przynależnych do państwa polskiego wśród młodzieży. Włączenie się dzieci i młodzieży szkolnej z polsko-niemieckiego, polsko - ukraińskiego, polsko - białoruskiego pogranicza do tworzenia infrastruktury turystycznej okolic zamieszkania.
Aktywizacja społeczności lokalnych wokół strategii rozwoju gospodarczego dzięki turystyce i dziedzictwo kulturowemu, szczególnie w regionach o dużym, niewykorzystywanym potencjale turystycznym. Głównie w odniesieniu do tzw. marketingu wewnętrznego. czyli upowszechniania wiedzy o walorach kulturowych miejsca zamieszkania, mogących podnosić tak potencjał regionu, jak i potencjał psychiczny mieszkańców, do podejmowania wyzwań gospodarczych.
Pomoc w powrocie z wykluczenia młodzieży po wyrokach, po odwyku narkotykowym i alkoholowym poprzez aktywizację zainteresowań i zawodową w zakresie gospodarki turystycznej i propagowania walorów kulturowych regionu zamieszkania.

Prowadzone działania
Cztery sztandarowe programy: "Z ulic na boiska", "Sport - tak, nałóg - nie", "Świat starej kolejki", "Kraina 100-milowego lasu" dla dzieci i młodzieży.
Wakacyjne warsztaty profilaktyczno -diagnostyczne dla dzieci z rodzin alkoholowych
Ponadto Organizowanie całorocznego cyklu szkolenia strażników ochrony przyrody (szkoły średnie, studenci, młodzież pracująca) i społecznych opiekunów przyrody (szkoły podstawowe i średnie), kończonego corocznym obozem patrolowym w Parku Narodowym Gór Stołowych. Prowadzenie całorocznego cyklu szkolenia znakarzy szlaków turystycznych. Zorganizowanie całorocznego konkursu dla szkół "Szkolna Liga Krajoznawcza", sfinalizowanego w postaci Ogólnopolskiego Zlotu Winobraniowego dla Młodzieży. Przygotowywanie cyklu konkursów kulturoznawczych dla dzieci i młodzieży, ukazujących wspólne cechy kultur Polski i Niemiec na terenach przygranicznych: "Szlakiem starych kolei żelaznych", "Na tropach legendy", "Śladami Pana Samochodzika". Prowadzenie działalności wydawniczej: Informator Turystyki Kwalifikowanej Województwa Zielonogórskiego, Szlak Krajoznawczy po Zielonogórskiej Starówce. Współpraca z samorządem lokalnym w zakresie markowych produktów turystycznych w obrębie turystyki społecznej.

Propagowanie i ochrona europejskiego dziedzictwa kultury w zakresie walorów dziedzictwa kultury materialnej: zabytków techniki i poprzemysłowych na terenach przenikania się kultur wielu narodów - prowadzenie Muzeum Lokalnego Kolei Szprotawskiej w Zielonej Górze i współpraca ze strona niemiecką (środowiska modelarzy kolejowych, historyków kolejnictwa, regionalistów )

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.