• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Zielonej Górze
    KRS 0000034979

Misja
1. Profilaktyka niepełnosprawności i inwalidztwa u dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Pomoc organizacyjna i materialna inwalidom w pokonywaniu życiowych trudności.

Prowadzone działania
Prowadzenie działalności wydawniczej. Współpraca z Miastem Zielona Góra, Urzędem Marszałkowskim, PFRON, Centrum Integracja w Zielonej Górze, Integracją Społeczną przy ul. Prostej 47 w Zielonej Górze i innymi organizacjami w zakresie aktywizacji osób niepełnosprawnych.


Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.