• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Amazonek "Żonkil Warszawa"
    KRS 0000035029

Misja:
Wszechstronne działania na rzecz kobiet przed, w trakcie i po leczeniu raka piersi oraz edukacja prozdrowotna w ramach profilaktyki onkologicznej.
1. Pomoc społeczna.
2. Ochrona i promocja zdrowia.
3. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
4. Promocja i organizacji wolontariatu.
5. Organizacja grup wsparcia i samopomocy.
6. Organizowanie szkoleń, wykładów i spotkań z profesjonalistami nt.zapobiegania i zwalczania choroby nowotworowej.
7. Organizowanie rehabilitacji leczniczej.
8. Organizowanie warsztatów terapii psychologicznej.
9. Zaznajamianie społeczeństwa z problematyką wczesnego wykrywania raka piersi, leczenia i rehabilitacji.
10. Redagowanie i wydawanie materiałów edukacyjnych, broszur, poradników, plakatów.

Prowadzone działania:
1. Poradnictwo w zakresie kobiet z problemem nowotworu piersi, dla rodzin osób chorych.
- telefon zaufania, ogólnodostępny, informacje w prasie, internecie, przychodniach zdrowia
- wizyty w szpitalach, rozmowy i porady dla kobiet tuż po operacji
2. Rehabilitacja psychoruchowa dla członkiń Stowarzyszenia
3. Edukacja prozdrowotna: wykłady, prelekcje, wizyty w szkołach - edukacja o metodach badania piersi, zdrowym trybie życia.

Działania i programy kierowane są do kobiet po operacjach raka piersi, zamieszkałych na Bemowie, Bielanach, Woli, Pradze oraz innych pobliskich dzielnicach. W grudniu 2012 r. zrzeszałyśmy 126 pań, w tym 95 % niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.