• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "SOS dla Rodziny"
    KRS 0000035185

Prowadzone działania: ochrona zdrowia poprzez inspirowanie i realizację form aktywności takich jak ośrodki interwencji kryzysowej, domy pomocy społecznej, rehabilitacja psychoruchowa osób starszych, chronicznie-psychicznie chorych i upośledzonych ruchowo.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.