• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Chrześcijańskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych z siedzibą w Lublinie
    KRS 0000035224

Celem stowarzyszenia jest tworzyć innowacyjne systemy opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych, poprzez prowadzenie domu z zapleczem rehabilitacyjno - usługowym. Budowa wielofunkcyjnego ośrodka wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych z mieszkaniami chronionymi. Stowarzyszenie skupia swoje działania na umożliwieniu ludziom niepełnosprawnym i starszym samodzielnego życia.

Stowarzyszenie podpisało umowy z 4 ośrodkami pomocy społecznej oferując swoje usługi z zakresu pomocy dziennej np pralnicze; wysyłanie opiekunów, którzy towarzyszą w wyjściach do kina czy na spacer; sprzątające.

Stowarzyszenie organizuje dla osób starszych i niepełnosprawnych spotkania integracyjne, wyjazdy do Doliny Bugu, pielgrzymki np Wilno, Licheń.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!







Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.