• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie im. Św. Brata Alberta
    KRS 0000035231

Misja:
-Pomoc charytatywna.
-Wspieranie aktywności samopomocowej.
-Pomoc ludziom pokrzywdzonym, biednym, niepełnosprawnym, uzależnionym i ich rodzinom itp.
-Stworzenie Domu Pobytu Dziennego.

Prowadzone działania:
-Stworzenie Domu Pobytu Dziennego dla bezdomnych.
-Prowadzenie jadłodajni- wydawanie ciepłego posiłku oraz chleba dla potrzebujących.
-Organizowanie spotkań socjoterapeutycznych, treningów, spotkań ze specjalistami dla dzieci potrzebujących tego rodzaju pomocy.
-Organizowanie imprez okolicznościowych (typu choinka), wycieczki integracyjne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.