• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy "MIŚ"
    KRS 0000035294

Prowadzone działania
1. Dzienny Ośrodek Wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z zaburzeniami psychicznymi i opóźnieniem w rozwoju umysłowym.
2. Organizowanie kolonii socjoterapeutycznych "Sosnówka"

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.