• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Gospodarcza Św. Brata Alberta
    KRS 0000035377

Misja:
Niesienie pomocy i opieki dla najbardziej zagrożonych grup społecznych, takich jak niepełnosprawni, przewlekle chorzy, bezdomni, więźniowie, uzależnieni, bezrobotni.

Prowadzone działania:
Fundacja prowadzi schronisko dla bezdomnych mężczyzn, w którym jest 90 miejsc noclegowych.
Fundacja buduje hospicjum stacjonarnego dla terminalnie chorych w Busku Zdroju.
Fundacja współprowadzi Świetlicę dziennego pobytu dla dzieci i młodzieży w Suliszowie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.