• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego A Paulo w Rabce
    KRS 0000035418

Misja
Określanie potrzeb ludzi cierpiących oraz podejmowanie wysiłku, aby tym potrzebom zaradzić. Ożywianie wśród ludzi ducha miłości. Poszanowanie godności każdego człowieka. Zawsze i wszędzie działanie w duchu sprawiedliwości i pokoju. Obrona życia poczętego. Świadczenie miłości w oparciu o naukę i praktykę miłosierdzia św. Wincentego.

Prowadzone działania
Prowadzenie kuchni dla ubogich. Doraźna pomoc osobom starszym i rodzinom wielodzietnym. Organizowanie upominków świątecznych i wypoczynku dla dzieci z rodzin wielodzietnych, niepełnosprawnych i upośledzonych. Prowadzenie punktu charytatywnego wydającego potrzebującym odzież i obuwie. Niesienie pomocy w trudnościach i problemach życiowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.