• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Świętokrzyski Bank Żywności
    KRS 0000035605

Misja:
Przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności, zmniejszenie obszarów niedożywienia na terenie woj. świętokrzyskiego, nieodpłatne pozyskanie i rozdawnictwo żywności, organizowanie zbiórek żywności.

Prowadzone działania:
Przez 6 lat działalności pozyskaliśmy 958 ton darmowej żywności. Żywność trafia do najuboższych za pomocą organizacji działających w obszarze pomocy społecznej, wspieramy jadłodajnie dla bezdomnych, noclegownie, świetlice środowiskowe, domy dziecka itp.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.