• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Klub Inteligencji Katolickiej w Gdańsku
    KRS 0000035633

Prowadzone działania:
-Pomoc społeczna - obiady dla dzieci w szkołach.
-Pomoc biednym i bezdomnym.
-Podtrzymywanie tradycji narodowych.
-Nauka edukacyjna.
-Krajoznawstwo, pielgrzymki, wypoczynek dzieci.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!







Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.