• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Rodzina Katyńska" w Opolu
    KRS 0000035760

Misja
Poszerzenie wiadomości i ciągłe przypominanie o martyrologii polskich jeńców wojennych na wschodzie.

Prowadzone działania
Praca z młodzieżą szkolną w zakresie utrwalania i poszerzania wiadomości historycznych związaną z martyrologią polskich jeńców wojennych na wschodzie. Organizowanie spotkań rocznicowych. Organizowanie wycieczek - pielgrzymek do cmentarzu wojennych na wschodzie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.