• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy Osobom Upośledzonym Umysłowo "Dom"
    KRS 0000035828

Cele
- Organizowanie i udzielanie pomocy osobom z upośledzeniem umysłowym w zakresie rewalidacji i rehabilitacji
- Aktywizowanie i wspomaganie indywidualne i społeczne do większej samodzielności życiowej,
- Integracja środowiskowa,
- Kształtowanie opinii publicznej w kierunku zmiany postaw wobec osób z upośledzeniem,
- Aktywizacja zawodowa.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.