• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Taneczne Art Dance
    KRS 0000035883

Prowadzone działania
Stowarzyszenie ma w swoim zainteresowaniu dzieci i ich rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i rodzin ubogich, którym zagospodarowuje czas wolny organizując imprezy, pikniki, festyny, koncerty charytatywne, a także pomoc rzeczową.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.