• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Obywatelska Fundacja na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy
    KRS 0000035984

Obywatelska Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy w Chodzieży działa od 1990 r. Jej założycielami były osoby związane z Komitetem Obywatelskim w Chodzieży.

Cele Fundacji:
- rozpoznawanie potrzeb środowiska osób niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy
- udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom potrzebującym
- świadczenie pomocy informacyjnej, prawnej i psychologicznej
- stwarzanie osoba niepełnosprawnym możliwości rehabilitacji, kształcenia, rozwijania zainteresowań i aktywizacji zawodowej
- kształtowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych
- działanie na rzecz aktywnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społeczności lokalnej poprzez prezentacje ich możliwości i osiągnięć twórczych na ogólnodostępnych wystawach, tragach i imprezach.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.