• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pabianicach
    KRS 0000036204

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Pabianicach to ogólnopolska pozarządowa i niedochodowa organizacja. Tworzą ją rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych intelektualnie. Praca Stowarzyszenia trwa od 1964 roku i jest bezpośrednią kontynuacją działalności Komitetów i Kół Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. Stowarzyszenie na każdym szczeblu swojej działalności reprezentuje interesy osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin.
Pabianickie Koło jest jednym ze 125 Kół Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym rozsianych po całej Polsce. Nad całością czuwa Zarząd Główny w Warszawie.
PSOUU - Koło w Pabianicach współpracuje z wieloma organizacjami i instytucjami zarówno w mieście jak i w województwie.
W dniu 24 lutego 2010 roku PSOUU - Koło Pabianice uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego.

Od września 2004 roku Stowarzyszenie prowadzi placówkę Środowiskowy Dom Samopomocy dla 20 osób niepełnosprawnych intelektualnie z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym. Uczestnicy ŚDS biorą udział w różnorodnych treningach i terapiach zajęciowych mających na celu zdobycie nowych umiejętności, odkrycie zdolności indywidualnych i jednoczesne podtrzymanie umiejętności nabytych.
Podopieczni biorą udział w:
-treningach: trening zaradności życiowej i funkcjonowania w środowisku, trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, trening budżetowy, trening umiejętności spędzania czasu wolnego, trening procesów poznawczych, trening komputerowy;
-terapiach: teatralna, biblioterapia, ergoterapia, kulinarna i gospodarstwa domowego;
-terapiach zajęciowych: stolarstwo, techniczne majsterkowanie, introligatorstwo, linoryt, malarstwo i rysunek, malarstwo na szkle, papieroplastyka, formy przestrzenne, decoupage, haft pęczkowy i krzyżykowy, ikony.
Ponadto cyklicznie odbywają się zajęcia z logopedii, muzykoterapii, gimnastyki ogólnousprawniającej, zajęcia sportowe, treningi higieniczne i farmakologiczne oraz psychoedukacja.
W ciągu roku odbywa się również, poza placówką, wiele imprez integracyjnych i sportowych, wycieczki krajoznawcze. Uczestnicy także biorą udział w różnorodnych akcjach na szczeblu lokalnym i wojewódzkim.
Pomagamy osobom niepełnosprawnym intelektualnie rozwijać się, zdobywać ich zaufanie, pomagamy przeżywać sukcesy oraz zrozumieć siebie i otaczający świat. Jednocześnie uświadamiamy prawa i obowiązki, pokazujemy jak żyć godnie, jak żyć w społeczeństwie, przeciwdziałamy izolacji osób niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.