• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Klub Inteligencji Katolickiej w Olsztynie
    KRS 0000036222

Misja
- prowadzi pracę intelektualną i moralną, dla kształtowania osobowości ludzkiej i wychowania człowieka świadomego swych obowiązków, patriotycznych, społecznych i osobistych,
- prowadzi działalność charytatywną na rzecz potrzebujących stosownie do swoich możliwości
- prowadzi pracę społeczno-kulturalną, oświatowo-wychowawczą ze szczególnym uwzględnieniem tysiąc letniej kultury chrześcijańskiej Polski i regionalnej Warmii

Prowadzone działania
Zapraszamy prelegentów na poniedziałkowe spotkania - zebrania otwarte dla ogółu chętnych - z pytaniami i dyskusją.
Organizujemy pielgrzymki (raczej krajowe) do miejsc sanktuaryjnych i związanych z historią jak również atrakcyjnych krajobrazowo.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.