• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
    KRS 0000036260

Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera powstało w 1994 roku, z inicjatywy dr Krystyny Jałyńskiej-Kwiatkowskiej i opiekunów osób z chorobą Alzheimera. Jest trzecim, co do daty powstania, stowarzyszeniem alzheimerowskim w Polsce. Od 2004 roku jesteśmy organizacją pożytku publicznego.
Stowarzyszenie od 1999 roku prowadzi Dom Pomocy Społecznej w Ptaszkach. W 2010r. powstała filia w Kukawkach. Oba domy cieszą się bardzo dobra opinią. Przebywa w nich 50 mieszkańców. Funkcjonują jako domy dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz przewlekle psychicznie chorych, przyjmują pensjonariuszy z tereny całej Polski i wpisane są do rejestru domów pomocy społecznej prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego.

Celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy osobom z chorobą Alzheimera i zaburzeniami pokrewnymi oraz ich rodzinom i opiekunom.

Prowadzone działania:
Stowarzyszenie dwa razy w roku organizuje dni otwarte w Domu Pomocy Społecznej w Ptaszkach z filią w Kukawkach. W czerwcu jest to „Spotkanie sobótkowe„ w Kukawkach, a we wrześniu spotkanie pod nazwą „Radość w Ptaszkach„ - organizowane w ramach obchodów Światowego Dnia Choroby Alzheimera.
Spotkania te mają na celu integrację naszych pensjonariuszy z pensjonariuszami innych domów pomocy, integrację ze społecznością lokalną, a także uświadomienie powagi choroby Alzheimera i innych chorób otępiennych. Spotkania te uczą jak pomagać chorym i ich opiekunom.
Organizujemy mieszkańcom domów wycieczki, pielgrzymki, wyjazdy do kina, teatru , a także spotkania z ciekawymi ludźmi i poznawanie nowych sposobów spędzania wolnego czasu takich jak np. Boccia.
Prowadzimy również akcje informacyjne dla mieszkańców Siedlec i okolic.
26.11.2013r. Stowarzyszenie zorganizowało pokaz filmu dokumentalnego pt. "Nie zapomnij mnie" w Sali Widowiskowej "Podlasie". Dzięki uprzejmości MOK Siedlce mieszkańcy miasta i okolic mogli obejrzeć film nieodpłatnie.
W tym roku planujemy wznowić działania powstałej w 1994r. Grupy Wsparcia

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.