• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Szpital dla Wszystkich" w Złotowie
    KRS 0000036514

Stowarzyszenie powstało aby pomagać szpitalom i pacjentom, finansowo i rzeczowo oraz zmierza do poprawy warunków diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz zajmuje sie promocją zdrowia.

Stowarzyszenie zajmuje się zakupem sprzętu medycznego na potrzeby Szpitali i Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych ze szczególnym uwzględnieniem Szpitala Powiatowego w Złotowie. Stowarzyszenie uzbierało kwotę 228.000,00 zł na rzecz Szpitala Powiatowego w Złotowie, zakupiło cytoskop, łóżka porodowe, karetkę i zrobiło remont oddziału wewnętrznego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.