• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Bądź bliżej nas" w Cedyni
    KRS 0000036600

Misja
Głównym celem naszego stowarzyszenia jest pomoc finansowa (np. na zakup sprzętu ortopedycznego), organizowane są spotkania z innymi organizacjami pomocy.

Prowadzone działania
Przełamanie barier psychicznych osób niepełnosprawnych - organizowanie wyjazdów, spotkania sportowe, choinki, pomoc specjalistów psychologów, pomoc w załatwianiu niezbędnych spraw urzędowych, pomoc przy zakupie sprzętu do rehabilitacji ruchowej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.