• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Cordis
    KRS 0000037063

Misja
1. Chrzescijańskie wychowanie dzici i młodzieży.
2. Niesienie pomocy materialnej i moralnej dzieciom, młodzieży oraz ich rodzinom - ze szczególnym uwzględnieniem środowisk zagrożonych patologią społeczną.

Prowadzone działania
Fundacja CORDIS prowadzi świetlicę środowiskową, która w dwóch grupach wiekowych realizuje następujšce zadania:
1.
A. Opiekuńcze: bezpłatne dożywianie dzieci, pomoc edukacyjna, pomoc materialna.
B. Opiekuńczo-wychowawcze: zajęcia profilaktyczne dotyczšce uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym, zajęcia sportowe, rekreacyjne, zajęcia w kołach zainteresowań.
C. Terapeutyczne: pomoc dzieciom w przezwyciężaniu problemów emocjonalnych i życiowych.

2. Organizowanie młodzieżowych i stacjonarnych turnusów rekolekcyjno-wczasowych w okresie wakacji, ferii szkolnych.

3. Fundowanie stypendiów naukowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.