• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki
    KRS 0000037069

Misja
Naszym głównym celem jest niesienie pomocy kobietom dotkniętym chorobą nowotworową piersi poprzez prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychicznej. Wszystkie działania są podporządkowane poprawie warunków życia, zwiększeniu uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki swoim działaniem obejmuje obszar miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego. W klubie prowadzimy rehabilitację fizyczną, psychiczną Amazonek oraz masaż limfatyczny, gimnastykę relaksacyjną, ćwiczenia w basenie, wycieczki, turnusy rehabilitacyjne, szkolenia wyjazdowe osób poszukujących pracy, grupy wsparcia, spotkania z lekarzami, dietetykami i innymi osobami działającymi na rzecz walki z rakiem. Dalsza działalność to spotkania z młodzieżą, prelekcje, szkolenia, wolontariat, dni otwarte w Stowarzyszeniu, organizowanie konferencji onkologicznych, Koncertu przedpielgrzymkowego, Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kobiet po Chorobie Nowotworowej Piersi na Jasną Górę. Uczestniczymy w różnych spotkaniach, współpracujemy z wieloma organizacjami pozarządowymi, jesteśmy tam gdzie nas potrzebują, zawsze niosące pomoc, chętne do współpracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.