• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów "Przyjaźń" w Żarkach
    KRS 0000037080

Misja:
Obrona praw emerytów, rencistów i inwalidów, udzielanie pomocy swoim członkom w trudnych warunkach, organizowanie życia koleżeńskiego, kulturalnego, reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia wobec organów władzy publicznej i samorządowej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.