• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży
    KRS 0000037116

Misja
1. Propagowanie i rozwijanie działań zmierzających do zapobiegania wypadkom komunikacyjnym.
2. Propagowanie zasad bezpiecznego ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży poprzez przygotowanie dzieci i młodzieży do ruchu jako pieszych, rowerzystów, motorowerzystów.
3. Pomoc dzieciom i młodzieży poszkodowanej w wypadkach drogowych.
4. Zapobieganie patologiom społecznym dotyczącym dzieci i młodzieży.
5. Pomoc dzieciom i młodzieży będącej w zasięgu dewiacji.

Prowadzone działania
W celu realizacji działań statutowych organizowane są:
- turnieje, konkursy BRD w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych - zasięg miasto, powiat województwo, region;
- turnieje, konkursy bezpieczeństwa w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych - zasięg miasto, powiat województwo, region;
- zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży z terenu miasta;
- dopołudniowe zajęcia edukacyjne wspomagające szkoły;
- zajęcia w okresie ferii zimowych i wakacji - z terenu miasta;
- festyny i imprezy tematyczne - z terenu miasta;
- pomoc dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.