• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Agro-Fund"
    KRS 0000037220

Swoją pomoc chcemy kierować do instytucji i grup społecznych wymagających zorganizowanych systemów wsparcia. Naszą naczelnym zamierzeniem jest sprzyjanie działalności, rozwojowi i samorealizacji tych grup w oparciu o pomoc finansową, intelektualną oraz wsparcie emocjonalne.

Prowadzone działania:

"Dom Spokojnej Radości"
Program pomocy domom pomocy społecznej, domom opieki i domom spokojnej starości w finansowaniu zakupów sprzętu rehabilitacyjnego, wyposażenia, artykułów higienicznych itp. z darowizn i wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

"SOS dla służby zdrowia"
Program pomocy polskim placówkom służby zdrowia w finansowaniu zakupów sprzętu medycznego, wyposażenia, leków itp. z darowizn i wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

"Edukacja szyta na miarę"
Program pomocy osobom niepełnosprawnym chorym psychicznie w finansowaniu ich wydatków na cele edukacyjne np. szkoleń, sprzętu komputerowego, literatury fachowej itp. z darowizn i wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

"Pomocna dłoń"
Program pomocy osobom niepełnosprawnym lub w wieku powyżej 80 roku życia w finansowaniu ich wydatków na cele zdrowotne, np. zakupu leków, specjalistycznego łóżka, wózka inwalidzkiego, aparatu słuchowego itp. z darowizn i wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.