• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki
    KRS 0000037306

Związek zrzesza osoby niewidome i słabowidzące w celu społecznej integracji, rehabilitacji, ochrony interesów zawodowych, ekonomicznych i społecznych. Także przeciwdziałanie ich dyskryminacji m.in. poprzez:
- rejestrację i przyjmowanie niewidomych w poczet członków
- prowadzenie oraz współdziałanie w prowadzeniu rehabilitacji podstawowej, leczniczej, zawodowej
- inicjowanie i opiniowanie regulacji prawnych dotyczących niewidomych
- działanie na rzecz zatrudnienia niewidomych, organizowane różnych form kształcenia i szkolenia
- prowadzenie domów społecznych, WTZ, poradni i innych tego typów placówek

Odbiorcy działań:
- osoby niewidome, słabowidzące, osoby dorosłe, młodzież, dzieci.

Działania:
- szkolenia z zakresu czytania i pisania Brajlem, orientacji przestrzennej, nauki chodzenia z białą laską, samoobsługa
- kursy komputerowe
- organizowanie turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych, imprezy integracyjne
- poradnictwo rehabilitacyjne dla niewidomych i słabowidzących oraz ich rodzin
- prowadzenie biblioteki dla niewidomych i słabowidzących na kasetach oraz prasy fachowej
- sprzedaż sprzętu i pomocy rehabilitacyjnej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.