• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Warszawy
    KRS 0000037366

Misja
Integracja społeczności lokalnej. Szeroko rozumiane wspieranie działań mających na celu pomoc mieszkańcom.

Prowadzone działania
Emeryci i renciści - pomoc materialna, organizowanie spotkań okazjonalnych (święta), organizowanie wycieczek zagranicznych.
Młodzież - promowanie uczniów osiągających ponadprzeciętne wyniki w nauce i sporcie - nagrody, wycieczki zagraniczne.
Organizowanie imprez towarzyskich (pikniki, bale) integrujących środowisko bemowskie.
Pomoc finansowa, rzeczowa potrzebującym (paczki świąteczne dla dzieci, potrzebujących)

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.