• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Głos dla Życia"
    KRS 0000037425

Misja
Ochrona dziecka poczętego i jego rodziny. Prowadzenie edukacji w zakresie obrony życia i odpowiedzialnego rodzicielstwa. Pomoc rodzinom wielodzietnym i matkom w stanie błogosławionym.

Prowadzone działania
Wydawanie i kolportaż Magazynu Obrońców Życia i Rodziny "Głos dla Życia", książek, albumów, folderów związanych z problematyką obrony życia i wychowania do odpowiedzialnego rodzicielstwa. Organizowanie sympozjów i konferencji. Pomoc prawna, psychologiczna, materialna, rzeczowa rodzinom wielodzietnym i matkom w stanie błogosławionym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.