• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Powiatowy
    KRS 0000037459

Naszym celem jest opieka i pomoc ludziom z cukrzycą i osobom zainteresowanym tą problematyką, prowadzimy nieodpłatny punkt samokontroli w zakresie monitorowania poziomu glukozy we krwi oraz ciśnienia tętniczego, w ramach Dyskusyjnego Klubu Diabetyka ludzie z cukrzycą wymieniają między sobą doświadczenia i uczą się żyć z chorobą na co dzień. Prowadzimy Toruńską Szkołę Cukrzycy pod hasłem: "Chorzy na cukrzycę wiedzący najwięcej, żyją najdłużej". Organizujemy imprezy plenerowe i wycieczki turystyczno-krajoznawcze.
Prowadzimy badania przesiewowe cukru we krwi, ciśnienia tętniczego i wagi wśród mieszkańców Torunia i powiatu w ramach bezpłatnego punktu "Wstrzymajmy epidemię cukrzycy". Program dofinansowany jest ze środków Gminy Miasta Toruń i Toruńskiej Firmy "Neuca" S.A.
Zgłosiliśmy toruńską firmę "Neuca" S.A. do ogólnopolskiego plebiscytu czasopisma PEN "FIRMA SPRZYJAJĄCA PACJENTOM" w ramach programu "Neuca - Pomoc Pacjentom". Firma znalazła się wśród wyróżnionch firm "Dobre dla diabetyka". Gratulujemy i dziękujemy Koordynatorowi Programu "Pomoc Pacjentom " Pani mgr Bogusławie Golus-Jankowskiej z Torunia.
W dniu 14.11.2013 r. zorganizowaliśmy uroczyste obchody ŚWIATOWEGO DNIA WALKI Z CUKRZYCĄ i 91 Rocznicy Odkrycia Insuliny.
Badania przesiewowe poziomu glukozy we krwi i ciśnienia tętniczego prowadzili na zasadzie wolontariatu studenci ratownictwa medycznego Policealnego Studium Medycznego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Konsultacji medycznych również na zasadzie wolontariatu udzielała mieszkańcom Torunia lek. med. Wanda Adamowicz - członek PSD w Toruniu. W badaniach i konsultacjach wzięło udział 98 osób. Wykład okolicznościowy wygłosiła mgr farm. Elżbieta Piankowska - Regionalny Manager Firmy Farmaceutycznej WORWAG POLSKA na temat: "Neuropatia cukrzycowa- jako jedno z późnych powikłań cukrzycy - lepiej zapobiegać niż leczyć".
Degustację soków owocowo-warzywnych dla uczestników obchodów i mieszkańców Torunia o nazwie "Dzień dobry" ufundował sponsor obchodów - Firma QUICK FRESH - Zakład Produkcyjny w Toruniu.
13 czerwca 2014 r. Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia - Pani mgr Izabela Miłoszewska odznaczona została prestiżową odznaką honorową przez Ministra Zdrowia "ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ZDROWIA" na wniosek naszego Stowarzyszenia za wyrozumiałe podejście do problemu nieuleczalnej cukrzycy, za podejmowanie programów, by osoby niepełnosprawne miasta Torunia mogły żyć na równi z ludźmi zdrowymi. Odznakę honorową Ministra Zdrowia wręczyła Pani Dyrektor Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pani Ewa Mes podczas gali "Dnia Samorządowca" w Ratuszu Staromiejskim Torunia". Serdecznie Pani Dyrektor gratulujemy.
W dniu 23.08.2014 r. dzięki przychylności Państwa Heleny i Krzysztofa Rzewuskich prowadzących Rodzinny Dom Dziecka w Toruniu będziemy świętować w Ich posesji w plenerze "Toruński Dzień Diabetyka". Imprezę sfinansował Urząd Miasta Torunia . Składamy podziękowania Prezydentowi Miasta Torunia Panu Michałowi Zaleskiemu za wspierania i finansowanie działań obywatelskich programów mieszkańców. Osobne podziękowania kierujemy do Pani Helenki i Krzysia Rzewuskich naszych członków i wolontariuszy, którzy pomimo licznych obowiązków rodzinnych- wychowują bowiem 11 dzieci - znajdują czas na bezinteresowną działalność na rzecz potrzebujących, chorych i niepełnosprawnych, a nadto umilają nasze uroczystości okazjonalne piosenką i muzyką.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.