• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Wspierania Własności Pracowniczej "Zmiany"
    KRS 0000037624

Misja
- Wspieranie inicjatyw Ruchu Samorządu Pracowniczego;
- Upowszechnianie wiedzy o Samorządzie Pracowniczym i jego dorobku.

Prowadzone działania
Zorganizowanie szkoleń dla działaczy Samorządu Pracowniczego (kurs dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych - maj 2003 r. - kwiecień 2004 r.).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.