• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Morawicy
    KRS 0000037651

Stowarzyszenie działa na rzecz dzieci i młodzieży gminy Morawica, organizowanie wypoczynku w czasie wakacji i ferii zimowych, wspieranie osób i rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Jako OPP działamy na rzecz dzieci osób niepełnosprawnych. Organizowanie warsztatów muzycznych itp. Działamy w sferze kulturalno oświatowej. Sprawujemy Patronat nad Młodzieżową Orkiestra Dętą z Morawicy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.