• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury Fizycznej, Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych
    KRS 0000037729

Misja:
Rehabilitacja lecznicza, społeczna osób niepełnosprawnych, integracja wewnątrz środowiska osób niepełnosprawnych oraz ze społeczeństwem pełnosprawnym, pomoc w codziennym życiu indywidualnym osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.Działania mające na celu aktywizację i usamodzielnianie niepełnosprawnych.

Prowadzone działania:
Organizacja działa na rzecz osób niepełnosprawnych przede wszystkim regionu cieszyńskiego. Naszymi klientami są osoby niepełnosprawne z różnymi dysfunkcjami oraz we wszystkich kategoriach wiekowych, rodzina, opiekunowie, rodzice osób niepełnosprawnych. Przygotowujemy też wolontariuszy do pracy z indywidualnymi osobami niepełnosprawnymi.
Prowadzenie świetlicy, w planach jest uruchomienie kawiarenki internetowej.
Organizacja rajdów turystycznych, turnusów rehabilitacyjnych, zawodów zimowych, wieczorków rozrywkowych, zajęć sportowych -we wrześniu odbyły się Międzynarodowe Spotkania Osób Niepełnosprawnych o Puchar Ziemi Cieszyńskiej, zawody strzeleckie, turnieje szachowe, zawody tenisa stołowego.
Program "Akademia Aktywnego Życia"- prelekcje, zapraszanie gości, warsztaty szkoleniowe dla niepełnosprawnych, ich rodzin, wolontariuszy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.