• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ogólnospołeczna Fundacja dla Dzieci Bezdomnych "Betlejemka"
    KRS 0000037881

Misja
Udzielanie pomocy dzieciom pozbawionym naturalnych rodziców - całkowitym sierotom. Pomoc sierotom społecznym - dzieciom opuszczonym przez rodziców i pozbawionych ich miłości i opieki. Okazanie pomocy samotnym matkom oczekującym urodzenia dziecka. Zapewnienie rodzinnej atmosfery i prawidłowego wychowania w miłości rodzinnej dzieciom które zostaną objęte troską Fundacji - Domu Matki i Dziecka BETLEJEMKA, pomoc dzieciom niepełnosprawnym, osobom starszym.

Prowadzone działania
Fundacja prowadzi Dom Matki i Dziecka i Interwencji Kryzysowej we wsi Rostarzewo, gdzie znajdują schronienie bezdomne matki, przede wszystkim oczekujące dziecka, jak również samotnie wychowujące dzieci. Oprócz schronienia, wyżywienia i usług sanitarnych mają zapewnioną opiekę psychologiczną, poradnictwo pedagogiczne, prawne i socjalne. Realizowane są w ten sposób programy M.P. i P.S. oraz Wojewody Wielkopolskiego dotyczące zwalczania zjawiska bezdomności oraz dla osób niepełnosprawnych. Aktualnie rozpoczęto budowę domu dla osób ze schorzeniami wieku starczego. Obecne mieszkanki Domu to w głównej mierze ofiary przemocy, kierowane tu przez MOPR-y z Poznania. Liczba miejsc w placówce - 33 osoby. W skali rocznej jest to około 75 osób. Trwa proces przystosowywania Domu do przyjmowania osób niepełnosprawnych, którymi to osobami będą opiekować się będące w pełni sił mieszkanki "Betlejemki".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.