• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju - Promocji Wsi Lubnów i Okolic
    KRS 0000038037

Misją stowarzyszenie jest krzewienie edukacji, kultury i sportu na wsi, Głównym celem działań jest prowadzenie szkoły podstawowej oraz szkoleń dla dorosłych mieszkańcó.

Prowadzone działania
Prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej. Stowarzyszenie wspólnie ze szkołą realizuje obecnie projekt "Nasz sposób na biedę na wsi". Głównymi odbiorcami działań Stowarzyszenia są mieszkańcy wsi Lubnó oraz sąsiednich miejscowości. Między innymi szkolenia i kursy informatyczne z prowadzenie działalności gospodarczej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.