• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Gdańskie Stowarzyszenie Epileptyków
    KRS 0000038044

Gdańskie Stowarzyszenie Epileptyków zostało założone 1998 roku i jest organizacją zrzeszającą chorych na epilepsję oraz z innymi niepełnosprawnościami ich rodziny i osoby wspomagające. Terenem działalności GSE jest miasto Gdańsk i woj. pomorskie. Współpracujemy z Urzędem Miasta Gdańsk, Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Pomorskim, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie oraz PEFRON-em.

Nasze działania realizujemy poprzez:
- Prowadzenie działalności informacyjnej o celach Stowarzyszenia poprzez działania: promocyjne, organizacyjne, informacyjne i szkoleniowe.
- Udział w spotkaniach, konferencjach o zasięgu wojewódzkim i krajowym dotyczących niepełnosprawności.
- Organizowanie i prowadzenie poradnictwa w dążeniu do likwidacji barier społecznych, organizacyjnych i innych utrudniających normalne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.
- Udzielanie swoim członkom porad, informacji i pomocy prawnej w różnych dziedzinach.
- Organizowanie warsztatów i zajęć dla osób niepełnosprawnych, chorych na epilepsję i ich rodzin z muzykoterapii, plastyki, komputerowych i z psychologiem w siedzibie Stowarzyszenia.
- Organizowanie imprez kulturalno – oświatowych m.in. wystaw, koncertów, plenerów, zebrań, dyskusji, szkoleń, konkursów i spotkań integracyjnych w odpowiednio przystosowanych salach.
- Systematyczne i integracyjne wyjścia do teatru, kina.
- Organizowanie wspólnych wyjazdów rekreacyjnych i rehabilitacyjnych o charakterze turystyczno-krajoznawczym.
- Prowadzenie działań dla społeczności lokalnej w celu integracji społecznej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.