• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Dom Nadziei"
    KRS 0000038254

Celem Fundacji jest pomoc młodzieży i dzieciom uzależnionym od środków psychoaktywnych, ich rodzinom oraz realizacja programów w dziedzinie profilaktyki uzależnień.

Prowadzone działania:
1) Katolicki Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy "Dom Nadziei" - Bytom - terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży uzależnionej od substancji psychoaktywnych w wieku od 14 do 21 lat - oddział stacjonarny 24 łóżkowy.
2) Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ul. Koziołka 3, 41-902 Bytom - terapia indywidualna, grupy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych.
3) Szkolenia dla osób pracującym z dziećmi i młodzieżą (nauczyciele, pedagodzy, kuratorzy, policjanci).
4) Zajęcia profilaktyczne w szkołach gimnazjalnych i licealnych.
5) Konferencje naukowe dotyczące pomocy dzieciom i młodzieży eksperymentującym z substancjami psychoaktywnymi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.