• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Profilaktyki i Leczenia Uzależnień - Wybór
    KRS 0000038398

Misja
Organizowanie procesu leczenia choroby alkoholowej. Propagowanie wiedzy na temat choroby alkoholowej. Promowanie i popieranie działalności zmierzającej do podniesienia świadomości społecznej w zakresie problemu alkoholizmu. Pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych i rzeczowych dla realizacji wyżej wymienionych celów. Uruchomienie ośrodka odwykowego i oddziału dziennego w Poznaniu.

Prowadzone działania
Fundacja przeprowadziła w 2007 roku obóz wakacyjny dla dzieci połączony z działaniami profilaktycznymi. Przeprowadzono akcję "Święto Trzeźwości" w miesiącu sierpniu promującą trzeźwe spędzania czasu i zakończoną koncertem charytatywnym na Cytadeli w Poznaniu. Dodatkowo prowadzimy szkolenia z zakresu wiedzy na temat uzależnień.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.