• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Społeczny Komitet Pomocy Szpitalowi Powiatowemu w Nowej Dębie
    KRS 0000038714

Misja
1. Działalność w zakresie ochrony zdrowia na rzecz osób niepełnosprawnych, promocja i organizowanie wolontariatu na rzecz Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie oraz na rzecz pacjentów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.
2. Popieranie i wspieranie działalności społecznej na rzecz wyposażenia Szpitala w nowoczesny sprzęt medyczny oraz rozbudowa i modernizacja placówki.

Prowadzone działania
1. Promocja Stowarzyszenia jako organizacji wspierającej szpital:
- artykuły prasowe
- audycje radiowe - wywiady
2. Pozyskiwanie środków na cele statutowe:
- składki członkowskie, wystąpienia do sponsorów, współpraca z NFOZ, ze Starostwem Powiatowym w Tarnobrzegu, Urzędem Miasta i Gminy w Nowej Dębie, zakładami pracy
- udział w imprezach okolicznościowych - zbiórki do puszek, sprzedaż cegiełek
3. Pozyskiwanie nowych członków dla Stowarzyszenia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.