• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Miejski Klub Sportowy "Tuchovia"
    KRS 0000038749

Nasze cele:
- Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu i turystyki, uwzględniając problematykę środowiska Gminy Tuchów, szczególnie dzieci i młodzieży.
- Organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych.
- Szkolenie dzieci i młodzieży i udział w zawodach sportowo-rekreacyjnych.
- Prowadzenie sekcji i szkoleń sportowo -rekreacyjnych oraz stwarzanie warunków do rozwoju różnych dyscyplin sportowych.
- Propagowanie sportu poprzez czynny i bierny udział mieszkańców miasta i gminy Tuchów w organizowanych imprezach oraz udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej.
- Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.