• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Krótkofalowców Pogórza Opawskiego
    KRS 0000038820

Kultura, archeologia, historia, technika, krótkofalarstwo. Organizowanie konkursów, festynów, zawodów. Przy stowarzyszeniu działa Grupa Rekonstrukcji Historycznej Wojsk Łączności LWP-Góry Opawskie. Posiadamy dwa transportery opancerzone BRDM-2 oraz samochód STAR 660 z radiostacją R-140. Stowarzyszenie posiada plac w Parku Historycznym we Włodzieninie, gdzie organizuje imprezy militarne oraz rajdy rowerowo-piesze. SKPO opiekuje się miejscem pamięci - Szwedzkim Słupem (1633 r.) koło Racławic Śląskich.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!







Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.