• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Zdrowia Curatus
    KRS 0000038998

Misja:
- Wspieranie ludzi z problemami zdrowia psychicznego, słabszych, przebywających w kryzysie.
- Promocja zdrowia, zwłaszcza psychicznego.
- Pomoc dzieciom z rodzin wymagających wsparcia.

Realizujemy Program Promocji Zdrowia Psychicznego i Poczucia Bezpieczeństwa dla Osób Dorosłych w ramach którego:
- Prowadzimy Środowiskowy Dom Samopomocy typu A dla osób chorych psychicznie,
- Prowadzimy Klub Środowiskowy dla Dzieci i Młodzieży z osiedla Kleczków we Wrocławiu,
- Realizujemy programy przeciwdziałające przemocy w rodzinie z powodów alkoholowych,
- Organizujemy wycieczki, pikniki, festyny, koncerty świąteczne, spotkania z ciekawymi ludźmi i inne imprezy okolicznościowe, integracyjne,
- Organizujemy wypoczynek dla naszych podopiecznych dorosłych i dzieci,
- Organizujemy turnusy rehabilitacyjne z programem integracyjnym dla osób z problemami zdrowia psychicznego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.