• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym im. Matki Teresy z Kalkuty
    KRS 0000039008

Misja
Pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej i ich rodzinom.

Prowadzone działania
Prowadzenie warsztatu terapii zajęciowej dla młodzieży niepełnosprawnej. Prowadzenie gabinetu stomatologicznego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.