• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio
    KRS 0000039129

Misja
Prowadzenie działalności na rzecz ośrodków misyjnych w kraju i za granicą, w szczególności w zakresie udzielania pomocy medycznej.
Przygotowanie lekarzy, pielęgniarek i misjonarzy do świadczenia pomocy medycznej w krajach tropikalnych.
Organizowanie pomocy medycznej i materialnej dla ośrodków misyjnych.
Propagowanie wiedzy o pracy i osiągnięciach misjonarzy i lekarzy w krajach rozwijających się.

Prowadzone działania
Organizowanie wypraw medycznych do ośrodków misyjnych, a także indywidualnych wyjazdów lekarzy i pielęgniarek do szpitali i przychodni prowadzonych przez polskich misjonarzy.
Organizowanie praktyk studenckich dla studentów Akademii Medycznej w ośrodkach misyjnych.
Tworzenie banku potrzeb medycznych w ośrodkach misyjnych.
Organizowanie wysyłek leków.
Koordynacja pomocy medycznej.
Wydawanie pisma "Raport" (biuletyn informacyjny).
W oparciu o Klinikę Chorób Pasożytniczych i Tropikalnych organizowanie kursów szkoleniowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.