• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Sądeckie Hospicjum"
    KRS 0000039177

Misja
"Sądeckie Hospicjum" powstało dla opieki domowej nad chorymi na choroby nowotworowe.

Sądeckie Hospicjum prowadzi:
-opiekę domowa nad chorymi na choroby nowotworowe, a także w miarę możliwości nad obłożnie chorymi,
-punkt nieodpłatnego wydawania leków oraz środków opatrunkowych dla podopiecznych,
-wypożyczalnię sprzętu dla podopiecznych,
-szkolenia wolontariuszy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.