• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych "Niebieski Parasol" w Legnicy
    KRS 0000039215

Misja:
-zwiększenie aktywności życiowej i zaradności osobistej osób niepełnosprawnych;
-zwiększenie wydolności opiekuńczej rodzin;
-poprawa jakości opieki zdrowotnej nad osobami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.