• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Chirurgia Świebodzin"
    KRS 0000039539

Misja:
Poprawa warunków w zakresie udzielanej pomocy chirurgicznej i ambulatoryjnej.
Poprawa warunków działalności Oddziału Chirurgicznego oraz świadczonych zabiegów.
Inicjowanie i finansowanie działań na rzecz zakupu sprzętu diagnostycznego i ratującego życie.
Nawiązanie i utrzymywanie współpracy z instytucjami i organizacjami o podobnych celach.
Popularyzacja zagadnień z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Prowadzone działania:
Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego niezbędnego do prawidłowej odpowiadającej współczesnym wymogom diagnostyki lekarskiej i postępowania leczniczego.
Wyposażanie poradni specjalistycznych w sprzęt diagnostyczny i ratujący życie.
Prowadzenie szkoleń, kursów i wykładów związanych z popularyzacją zagadnień związanych z promocją zdrowia, pierwszej pomocy itd.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.