• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja na rzecz Dzieci "Miasteczko Śląskie"
    KRS 0000039720

Misja
Rozwiązywanie środowiskowych zagrożeń zdrowotnych dzieci na terenach zdegradowanych metalami ciężkimi w rejonie Miasteczka Śląskiego.
Profilaktyka zdrowotna i edukacja ekologiczna w zakresie promocji zdrowia.

Prowadzone działania
Monitoring zdrowotny dzieci na terenach narażenia środowiskowego na ołów.
Realizacja kompleksowego programu profilaktyki zdrowotnej dzieci na terenach narażenia środowiskowego na ołów (Gminy Miasteczko Śląskie, Tarnowskie Góry, Kalety, Ożarowice, Świerklaniec i inne).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.