• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Krajowe Towarzystwo Autyzmu Białystok
    KRS 0000039753

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku istnieje od 27 marca 1997 roku, zrzesza ok. 150 rodzin z województwa podlaskiego. Naszą misją jest wszechstronna i systemowa pomoc osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich rodzinom, realizowana poprzez podejmowanie różnorakich inicjatyw w zakresie działalności społecznej, obywatelskiej i specjalistycznej.
Nasze główne cele to:

Prowadzenie Ośrodka Szkolno – Terapeutyczno – Opiekuńczego dla Dzieci i Młodzieży z Cechami Autyzmu
Diagnozowanie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz organizowanie dla nich i finansowanie różnych form terapii.
Szkolenie rodziców, nauczycieli i specjalistów.
Współpraca z instytucjami samorządowymi i rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problemami osób niepełnosprawnych .
Utworzenie placówki zapewniającej opiekę dorosłym osobom z autyzmem.
Starania zmierzające do pozyskania środków finansowych, zarówno na utrzymanie bieżącej, jak i rozszerzenie naszej działalności.
Podejmowanie działań mających na celu upowszechnianie informacji na temat autyzmu oraz działalności Towarzystwa.
Organizowanie imprez integracyjnych, charytatywnych itp.


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.