• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich
    KRS 0000039835

Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej. Prowadzi działalność opiekuńczą, edukacyjną, kulturalną, promocję zdrowia i zdrowego odżywiania wśród społeczności miejskiej i lokalnej. Współpracuje i pomaga innym Kołom Gospodyń Wiejskich. Pracuje na rzecz gospodyń wiejskich.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.