• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa
    KRS 0000039866

Statutowe cele Towarzystwa:
1. Szeroki rozwój działalności społeczno-kulturalnej na terenie Rzeszowa i regionu w różnych jej formach i kierunkach
2. Inicjowanie, popieranie i krzewienie nauki i kultury
3. Włączanie mieszkańców do współdziałania na rzecz wszechstronnego rozwoju miasta
4. Krzewienie oraz popularyzacja wiedzy o mieście i regionie
5. Rozwijanie i popieranie badań naukowych, dotyczących przeszłości i teraźniejszości
6. Ochrona zabytków oraz pamiątek na terenie miasta
7. Podejmowanie różnego rodzaju inicjatyw, mających na celu aktywizację społeczno-kulturalną i zawodową mieszkańców miasta
8. Prowadzenie działalności gospodarczej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.